Strona główna | Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Troska o zapewnienie jakości kształcenia w naszej Akademii ma na celu wyznaczenie i utrzymanie jak najwyższych standardów pracy akademickiej, rozumianej zarówno w kategoriach zadań dydaktycznych,
jak i całokształtu działań wspierających proces kształcenia. 
Funkcjonowanie systemu jakości kształcenia rozpatrujemy w dwóch aspektach: strukturalno-organizacyjnym,  jako obszar norm, regulacji i procedur oraz w aspekcie nieformalnym: psychologiczno-kulturowym, jako obszar postaw, wartości (np. stosunku do pracy, rzetelność, solidność, szacunek, autorytet, zaangażowanie).
Aspekty te uwzględniane są w naszej Akademii zarówno w perspektywie pracownika – jakość pracy i perspektywie studenta – jakość studiowania. 

Skip to content