Strona główna | Wymiana studencka

Wymiana studencka

Studiując w Warszawskiej Akademii Medycznej masz wiele możliwości aby uczestniczyć w międzynarodowych wymianach studenckich.

Osean

Rozwiń swoje osteopatyczne skrzydła i wybierz się na międzynarodową wymianę studencką z Medycyna Osteopatyczna FICO-MUM.

Studia podyplomowe Medycyna Osteopatyczna FICO-MUM jest członkiem Ostheopathic European Academic Network (OsEAN).  Studiując osteopatię w FICO-MUM możesz wyjeżdzać do dowolnie wybranych szkół osteopatii w Europie i zdobywać bezcenne doświadczenie za granicą.

Zgodnie z Porozumieniem Bolońskim i jego celem, jakim jest utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez zwiększoną mobilność studentów w Europie, w lutym 2010 r. Osteopathic Europepean Academic Network ustanowiło Program Wymiany Studentów pomiędzy swoimi instytutami członkowskimi.
Dla studentów uczelni będących członkami OsEAN oznacza to możliwość uczęszczania do instytutów w innych krajach europejskich i poznawanie różnych perspektyw kształcenia medycyny osteopatycznej.

Uczniowie szkół OsEAN mogą spędzić do 7 dni w każdej innej szkole objętej programem i uczęszczać tam na zajęcia realizowane na kursach lubw klinikach. Uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za kurs zagraniczny. Jedyne koszty jakie potrzebują być pokryte to podróżi zakwaterowanie.

Ze względu na to, że programy nauczania w szkołach europejskich nadal różnią się od siebie, nie ma możliwości zaliczenia kursów w szkole zagranicznej.
Pobyt na wymianie OsEAN jest uzupełnieniem realizowanego kształcenia i doskonałą drogą do rozwijania wiedzy i doświadczenia.

Więcej informacji na stronie Medycyna Osteopatyczna FICO-MUM – OsEAN

erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej jak też  realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji osób w każdym wieku.

Program Erasmus + realizuje następujące cele szczegółowe:  

–  promuje mobilność edukacyjną osób i grup, jak również współpracę, włączenie społeczne i równy dostęp, doskonałość, kreatywność i innowację na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
– promuje pozaformalną i nieformalną mobilność edukacyjną i aktywne uczestnictwo wśród osób młodych, jak również współpracę, jakość, włączenie, kreatywność i innowację na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;
– promuje mobilność edukacyjną pracowników sportowych, jak również współpracę, jakość, włączenie społeczne, kreatywność i innowację na szczeblu organizacji sportowych i polityki
w zakresie sportu.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wymiany studenckiej jakie masz studiując
w Mazowieckiej Uczelni Medycznej – skontaktuj się z Biurem Karier MUM.

Skip to content