Strona główna | Opłaty

Opłaty

PŁATNOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR MOŻE BYĆ DOKONYWANA:

JEDNORAZOWO

(ze zniżką płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni)

LUB

W 5 RATACH

płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

Opłaty semestralne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025
Semetralna płatność jednorazowa
ze zniżką
Płatność
w ratach
Semetralna płatność jednorazowa
ze zniżką
Płatność
w ratach
Semetralna płatność jednorazowa
ze zniżką
Płatność
w ratach
Semetralna płatność jednorazowa
ze zniżką
Płatność
w ratach
Semetralna płatność jednorazowa
ze zniżką
Płatność
w ratach

Pielęgniarstwo I stopnia

3 800 zł 5 x 800 zł 4 100 zł 5 x 860 zł 4 300 zł 5 x 900 zł

Pielęgniarstwo II stopnia

3 000 zł 5 x 640 zł 3 000 zł 5 x 640 zł

Pielęgniarstwo II stopnia – absolwenci WAM

2 800 zł 5 x 600 zł 3 000 zł 5 x 640 zł

Optometria I stopnia

3 800 zł 5 x 800 zł 4 100 zł 5 x 860 zł 4 300 zł 5 x 900 zł

Fizjoterapia jednolite magisterskie

3 800 zł 5 x 800 zł 4 000 zł 5 x 840 zł 4 200 zł 5 x 880 zł 4 400 zł 5 x 920 zł 4 200 zł 5 x 880 zł

Psychologia jednolite magisterskie

3 500 zł 5 x 740 zł 3 700 zł 5 x 780 zł 3 800 zł 5 x 800 zł 3 900 zł 5 x 820 zł 4 000 zł 5 x 840 zł

 

 

Opłaty dodatkowe w roku akademickim 2024/2025
 • różnice programowe 300,00 zł od przedmiotu
 • powtórne wpisowe 250,00 zł
 • wpisowe na ostatni semestr 1 000,00 zł
 • dodatkowe konsultacje 300,00 zł dot. Komisyjnego
 • przedłużenie złożenia pracy 250,00 zł za każdy miesiąc nie dłużej niż 6
 • powtarzanie seminarium 1 500,00 zł
 • uzyskanie tytułu zawodowego 650,00 zł
 • dodatkowe konsultacje do uzyskania tytułu zawodowego 800,00 zł
 • dodatkowe zajęcia 350,00 zł od przedmiotu (warunek)
 • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 20,00 zł
 • karta przebiegu studiów + zaświadczenia niestandardowe 100,00 zł
 • legitymacja studencka 17,00 zł
 • duplikat legitymacji 22,00 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia 30,00 zł

Wpłaty do kasy lub na indywidualny rachunek każdego studenta 

Skip to content