Strona główna | Opłaty

Opłaty

PŁATNOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR MOŻE BYĆ DOKONYWANA

JEDNORAZOWO

(ze zniżką płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni)

W 5 RATACH

płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

Opłaty dla studentów rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024

 

Forma płatności płatność jednorazowa ze zniżką *


płatność w ratach

Fizjoterapia jednolite magisterkie                                          3 200,00 zł  5 x 700,00 zł 
Optometria I stopnia                                          3 300,00 zł  5 x 700,00 zł 
Pielęgniarstwo I stopnia                                          2 700,00 zł  5 x 600,00 zł 
Pielęgniarstwo II stopnia                                          2 800,00 zł  5 x 620,00 zł 
Pielęgniarstwo II stopnia – absolwenci **                                          2 500,00 zł  5 x 550,00 zł 
Psychologia jednolite magisterskie                                         2 900,00 zł  5 x 620,00 zł 
*  Zniżka  przysługuje za jednorazową płatność:
– za semestr zimowy do 10 października,
– za semestr letni do 10 marca 
**  Zniżka dla absolwentów tylko na pierwszym roku studiów uzupełniających magisterskich 
Opłaty dodatkowe w roku akademickim 2023/2024
 • różnice programowe 300,00 zł od przedmiotu
 • powtórne wpisowe 250,00 zł
 • wpisowe na ostatni semestr 1 000,00 zł
 • dodatkowe konsultacje 300,00 zł dot. Komisyjnego
 • przedłużenie złożenia pracy 250,00 zł za każdy miesiąc nie dłużej niż 6
 • powtarzanie seminarium 1 500,00 zł
 • uzyskanie tytułu zawodowego 650,00 zł
 • dodatkowe konsultacje do uzyskania tytułu zawodowego 800,00 zł
 • dodatkowe zajęcia 350,00 zł od przedmiotu (warunek)
 • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 20,00 zł
 • karta przebiegu studiów + zaświadczenia niestandardowe 100,00 zł
 • legitymacja studencka 17,00 zł
 • duplikat legitymacji 22,00 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia 30,00 zł

Wpłaty do kasy lub na indywidualny rachunek każdego studenta 

Skip to content