Strona główna | Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
WARSZAWSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ NAUK STOSOWANYCH

Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu wam.edu.pl jest Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa („Administrator” lub „Operator Serwisu”).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  4. obsługi zamówień składanych w sklepie internetowym dostępnym w Serwisie
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów na zasadach odrębnie określonych.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) –  w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce Użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu oraz innych stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa („Administrator”).
 2. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami m. in.: z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z ustawą z dnia 6 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), kodeksem pracy i przepisami wykonawczymi,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. w realizacji procesu kształcenia
  2. zatrudnienia pracowników i współpracowników administracyjnych i dydaktycznych,
  3. realizacji badań naukowych,
  4. realizacji programów związanych z mobilnością studentów i pracowników uczelni między krajami,
  5. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  6. archiwalnych i statystycznych,
  7. przyznania stypendium rektora, socjalnego, socjalnego dla niepełnosprawnych, przyznania zapomogi,
  8. monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów,
  9. promocji oferty Administratora przez udostępnienie Twojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu,
  10. realizacji kampanii promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach,
  11. przekazanie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  12. skorzystania z praktyk, pracy, warsztatów,
  13. udostępnienia ofert pracy, praktyk, staży,
  14. organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
  15. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w formie mailingu,
  16. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, praktyk i stażu oferowane przez Administratora,
  17. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  18. prowadzenia monitoringu wizyjnego,
  19. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  20. obsługi zamowień składanych w sklepie internetowym dostępnym w Serwisie
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mmarczak@mum.edu.pl
 7. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, świadczenia usług edukacyjnych, wypełnienia obowiązku prawnego – przez okres niezbędny do realizacji tych celów, okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, z przepisów podatkowych lub rachunkowych, oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora,
  2. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów własnych, na podstawie uzasadnionego interesu – do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie – do czasu wycofania zgody.
 10. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie, np. dostarczycielom oprogramowania, agencjom marketingowym, firmom zajmującym się email marketingiem, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, firmom wykonującym usługi kurierskie, firmom serwisowym, firmie zajmującej się bezpieczeństwem i ochrona mienia.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Kontrahenci (dostawcy usług), pracownicy firm współpracujących, kooperanci

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa („Administrator”).
   2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
    1. wykonania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
    2. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności: marketingu produktów własnych, prowadzenia akcji marketingowych przesyłania informacji o działalności Administratora, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   3.  Pani/Pana dane mogą zostać pozyskane:
    1. bezpośrednio od Pani/Pana,
    2. w ramach wykonania umowy,
    3. ze źródeł publicznie dostępnych.
   4. Zakres Pani/Pana danych osobowych, które możemy przetwarzać, obejmuje: nazwa firmy, imię i nazwisko, stanowisko, adres email, nr telefonu.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody, w przypadku jej udzielenia.
   6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych.
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
   9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   10. Ma pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Skip to content