Strona główna | Rekrutacja

Rekrutacja

Warunki Rekrutacji

Przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Proces rekrutacji na studia:

1.

Zakładanie konta w systemie rejestracji elektronicznej kandydatów na studia w WAM.

2.

W panelu rekrutacyjnym należy wypełnić dane osobowe, załączyć dokumenty rekrutacyjne i dokonać opłatę. Po zatwierdzeniu dokumentów przez pracownika działu rekrutacji i zaksięgowaniu opłaty, status zmieni się na „Zakwalifikowany”. W wiadomości mailowej (zarówno w systemie) otrzymacie Państwo informację o zmianie statusu rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Tegoroczni maturzyści (osoby oczekujące na wydanie świadectwa maturalnego):
Po dokonaniu opłaty zmiana statusu na „Oczekuje na rozpatrzenie” będzie oznaczać zagwarantowane miejsce na liście kandydatów. Po załączeniu kompletu niezbędnych dokumentów status zmieni się na „Zakwalifikowany”.

3.

Po zmianie statusu na „Zakwalifikowany”

należy się zgłosić z kompletem oryginalnych dokumentów w celu potwierdzenia ich zgodności z materiałami przesłanymi przez panel rekrutacyjny oraz podpisać umowę o warunkach studiowania w Warszawskiej Akademii Medycznej.

Oprócz kompletu oryginałów dokumentów należy złożyć komplet odpowiednich kserokopii oraz dwa zdjęcia – 35x45mm (format do dowodu osobistego, wykonane nie później niż 6 miesięcy)

Niezbędne dokumenty:

Studia magisterskie fizjoterapia

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
 • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

Dodatkowo osoby, które posiadają tytuł technika fizjoterapii, proszone są o dostarczenie:

 • kserokopii dyplomu technika fizjoterapii. Nazwa pliku: dyplom_techfiz

*- dokumenty obowiązkowe

Studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan dyplomu Nazwa pliku: dyplom_lic
 • *skan suplementu do dyplomu Nazwa pliku: sup_lic (wszystkie strony)
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najpóźniej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

*- dokumenty obowiązkowe

Studia I stopnia pielęgniarstwo

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
 • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

*- dokumenty obowiązkowe

Studia I stopnia pielęgniarstwo

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
 • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

*- dokumenty obowiązkowe

Studia I stopnia optometria

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
 • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

  *- dokumenty obowiązkowe

  Studia magisterskie psychologia

  Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

  • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
  • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
  • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

   *- dokumenty obowiązkowe

   Cudzoziemcy:

   Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, zobowiązani są do złożenia:

   • *świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille;
   • *tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja;
   • *potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (paszport + karta_pobytu/karta_polaka/wiza)
   • certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat może być zastąpiony poświadczeniem ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzeniem WAM, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

   *- dokumenty obowiązkowe

   Opłaty:

   Opłaty semestralne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025
   Semetralna płatność jednorazowa
   ze zniżką
   Płatność
   w ratach
   Semetralna płatność jednorazowa
   ze zniżką
   Płatność
   w ratach
   Semetralna płatność jednorazowa
   ze zniżką
   Płatność
   w ratach
   Semetralna płatność jednorazowa
   ze zniżką
   Płatność
   w ratach
   Semetralna płatność jednorazowa
   ze zniżką
   Płatność
   w ratach

   Pielęgniarstwo I stopnia

   3 800 zł 5 x 800 zł 4 100 zł 5 x 860 zł 4 300 zł 5 x 900 zł

   Pielęgniarstwo II stopnia

   3 000 zł 5 x 640 zł 3 000 zł 5 x 640 zł

   Pielęgniarstwo II stopnia – absolwenci WAM

   2 800 zł 5 x 600 zł 3 000 zł 5 x 640 zł

   Optometria I stopnia

   3 800 zł 5 x 800 zł 4 100 zł 5 x 860 zł 4 300 zł 5 x 900 zł

   Fizjoterapia jednolite magisterskie

   3 800 zł 5 x 800 zł 4 000 zł 5 x 840 zł 4 200 zł 5 x 880 zł 4 400 zł 5 x 920 zł 4 200 zł 5 x 880 zł

   Psychologia jednolite magisterskie

   3 500 zł 5 x 740 zł 3 700 zł 5 x 780 zł 3 800 zł 5 x 800 zł 3 900 zł 5 x 820 zł 4 000 zł 5 x 840 zł

    

    

   Opłaty dodatkowe w roku akademickim 2024/2025
   • różnice programowe 300,00 zł od przedmiotu
   • powtórne wpisowe 250,00 zł
   • wpisowe na ostatni semestr 1 000,00 zł
   • dodatkowe konsultacje 300,00 zł dot. Komisyjnego
   • przedłużenie złożenia pracy 250,00 zł za każdy miesiąc nie dłużej niż 6
   • powtarzanie seminarium 1 500,00 zł
   • uzyskanie tytułu zawodowego 650,00 zł
   • dodatkowe konsultacje do uzyskania tytułu zawodowego 800,00 zł
   • dodatkowe zajęcia 350,00 zł od przedmiotu (warunek)
   • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 20,00 zł
   • karta przebiegu studiów + zaświadczenia niestandardowe 100,00 zł
   • legitymacja studencka 17,00 zł
   • duplikat legitymacji 22,00 zł
   • duplikat dyplomu ukończenia 30,00 zł

   Wpłaty do kasy lub na indywidualny rachunek każdego studenta 

   Aplikuj Teraz!

   Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

   Składanie dokumentów rekrutacyjnych

   WARSZAWSKA AKADEMIA MEDYCZNA

   Biuro Rekrutacji pok. 502, V piętro
   ul. Okopowa 59
   01-043 Warszawa

   GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
   Poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00 składanie dokumentów – pok. 502 (V piętro)

   tel. 22 243 73 37  wew. 1
   rekrutacja@wam.edu.pl

   Skip to content