Strona główna | Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu

O wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiej Akademii Medycznej zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i kształceniem studentów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM zdobywają wszechstronną wiedzę i doświadczenie pozwalające na pracę w różnych sektorach ochrony zdrowia, takich jak szpitale, kliniki, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, firmy farmaceutyczne czy instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym.

Studenci WAM zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wymienionych niżej dziedzin medycznych:

Władze wydziału

  • Dziekan: dr Mariola Mendrycka
  • Koordynator kształcenia praktycznego mgr Bożena Styk

Koła naukowe

Przy wydziale działa Koło Naukowe Pielęgniarstwo, które skupia się na prowadzeniu badań naukowych, szerzeniu wiedzy i pogłębianiu umiejętności w dziedzinie pielęgniarstwa oraz popularyzowaniu tej dziedziny nauki wśród studentów.

Skip to content