EBSCO

Wszyscy studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz pracownicy naukowi Warszawskiej Akademii Medycznej mogą korzystać z baz EBSCO.
Wszystkie bazy udostępniane są na wspólnej platformie EBSCOhost. Obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne, nauki humanistyczne, edukację, technikę, biznes, informatykę, biofizykę, biochemię i nauki społeczno – ekonomiczne. Baza danych EBSCO to źródło informacji o zagranicznej literaturze naukowej dla studentów i pracowników naukowych Uczelni.

Baza EBSCO zawiera opisy bibliograficzne publikacji, abstrakty utworzone przez autorów i wydawnictwa, spisy treści czasopism oraz pełne teksty artykułów z czasopism i książek (w formacie HTML lub PDF).

W skład EBSCO wchodzą:

Bazy pełnotekstowe:

eBook Academic Collection– zawiera pełne teksty ponad 60 000 książek z różnych dziedzin nauki.
Academic Search Complete – zawiera pełnotekstowe publikacje naukowe z różnych dziedzin nauki. Obejmuje ponad 7 900 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 800 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia spisy treści i streszczenia z przeszło 11 900 czasopism i ponad 12 000 publikacji, takich jak monografie, raporty, materiały konferencyjne itd.
Business Source Complete– zawiera spisy treści, abstrakty i pełne teksty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886.
Health Source-Consumer Edition– źródło profesjonalnej informacji medycznej. Rejestruje zagraniczne publikacje na temat zdrowia m.in. zasad zdrowego żywienia, odkryć w leczeniu raka, zagadnień związanych z medycyną ogólną i sportową, pediatrią, kardiologią, onkologią, bakteriologią i farmacją. Zawiera m. in. spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, abstrakty prawie 200 publikacji fachowych, pełne teksty ponad 20 książek medycznych oraz artykułów z ponad 190 czasopism medycznych.
Health Source: Nursing/Academic Edition– informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu nauk medycznych m.in. pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z prawie 800 czasopism, pełne teksty artykułów z około 550 tytułów czasopism, przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

Hospitality & Tourism Complete – informuje o zagranicznej literaturze z zakresu turystyki i hotelarstwa. Zawiera m.in. opisy bibliograficzne publikacji od 1965 roku; spisy treści i abstrakty artykułów z czasopism, książek, raportów, opracowań; pełne teksty z ponad 200 tytułów wydawnictw (czasopisma, książki). Prezentowane publikacje pochodzą z różnych krajów i obszarów, w tym z USA, Kanady, Australii, Europy i Azji. Ich tematyka obejmuje demografię, statystykę, rozwój i inwestycje, żywność, napoje, sztukę kulinarną, prawodawstwo w zakresie hotelarstwa, zarządzanie hotelami, administrację hoteli, podróże indywidualne i służbowe, trendy rynkowe, technologię i inne dziedziny.

MasterFILE Premier – informuje o zagranicznych publikacjach z różnych dziedzin nauki (o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych). Zawiera m.in. spisy treści i streszczenia artykułów z ponad 3700 tytułów czasopism, pełnotekstowe archiwa wybranych czasopism od 1975 roku, ok. 700 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85 000 biografii, kolekcje ponad 453 000 zdjęć, map i flag.

Newspaper Source – informuje o zawartości 47 amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim oraz 390 regionalnych (amerykańskich) czasopism. Zawiera także pełnotekstowe transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały telewizyjne i radiowe (m.in. CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR), pełne teksty 6 głównych agencji prasowych (m.in. Associated Press Online, Asia Pulse, World Stream Newswire).

Regional Business News – umożliwia dostęp do 80 zagranicznych publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Zawiera pełne teksty artykułów z amerykańskich regionalnych czasopism, gazet i serwisów informacyjnych.

Bazy bibliograficzno-abstraktowe:


Agricola – udostępnia informacje opracowywane przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA na podstawie cytowań w piśmiennictwie. Zawiera ponad 4 500 000 opisów bibliograficznych oraz streszczeń zagranicznych publikacji na temat rolnictwa i nauk pokrewnych. Baza rejestruje: artykuły z czasopism, monografie, rozprawy, rozdziały, patenty, oprogramowanie, materiały audiowizualne, raporty techniczne. Zakres tematyczny bazy: rolnictwo i nauki pokrewne (w tym: biologia roślin i zwierząt, leśnictwo, entomologia, ekonomia rolnictwa, alternatywne metody uprawy, nauka o żywieniu i żywności, handel i marketing w rolnictwie).

ERIC– serwis opracowywany przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA. Informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu edukacji i pedagogiki. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji, prac magisterskich i doktorskich, opisy bibliograficzne wydawnictw przydatnych w pracy nauczyciela (m.in. programów multimedialnych), pełne teksty artykułów z wybranych czasopism.

GreenFILE– informuje o zagranicznych publikacjach na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne m.in. globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism; opisy bibliograficzne i abstrakty książek, raportów oraz publikacji rządowych i popularnonaukowych; pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (Open Access).

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)– informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z ponad 600 tytułów czasopism (zasięg chronologiczny bazy sięga połowy lat sześćdziesiątych); spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji.

MEDLINE – największa bibliograficzno-abstraktowa baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez Narodową Bibliotekę Medycyny w Stanach Zjednoczonych (National Library of Medicine). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Obejmuje takie dziedziny jak medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Baza dostępna jest na platformach czterech różnych producentów baz danych. Biblioteka Główna UEP umożliwia korzystanie z serwisu na platformie firmy EBSCO Publishing. MEDLINE zawiera obecnie kilkanaście milionów opisów bibliograficznych publikacji pochodzących z około 4800 czasopism z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach od 1949 roku. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA, a 86% odnosi się do artykułów opublikowanych w języku angielskim. Każda pozycja zawiera autora/autorów artykułu, tytuł, źródło pochodzenia (tytuł i numer czasopisma), hasła przedmiotowe, a także, w większości przypadków, streszczenie pracy. Baza jest aktualizowana raz w tygodniu. W każdą sobotę zostaje dodanych około 8000 pozycji bibliograficznych, rocznie około 400 000. Aktualizacje są nieregularne w listopadzie i w grudniu, kiedy zespół biblioteki aktualizuje tezaurus Medical Subject Headings (MeSH), który służy do indeksowania artykułów.

 

Wejście do bazy EBSCO: http://search.ebscohost.com

Więcej informacji o bazach znajduje się na stronie WWW: http://www.ebscohost.com/.

Skip to content