Strona główna | Biuro karier

Biuro karier

Prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem swojego losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za które tylko my odpowiadamy.

William Wharton

Oferujemy wsparcie w postaci dodatkowej wiedzy i umiejętności pomocnych w poruszaniu się na rynku pracy, a w szczególności:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • udostępnianie studentom i absolwentom informacji o miejscach pracy, stażach, praktykach i wolontariacie,
 • informacji o możliwościach dalszego kształcenia (studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach),
 • organizację szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o branżowym rynku pracy lokalnym, wojewódzkim, krajowym i europejskim,
 • wspieranie inicjatyw studentów i absolwentów,
 • prowadzenie bazy pracodawców,
 • bieżąca współpraca z partnerami rynku pracy,
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych opracowanych i wydawanych przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • współpracę z innymi uczelniami w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

KONTAKT

Potrzebujesz pomocy w budowaniu swojej kariery? Skontaktuj się z nami!

biurokarier@wam.edu.pl

Skip to content