Strona główna | Studia optometria

Studia optometria

Studia I stopnia

Okres nauczania: 3 lata

Tryb nauczania: stacjonarny, niestacjonarny

optometria studia warszawa
Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia.

Studia na kierunku Optometria umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowania i właściwego postępowania w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Studia na kierunku optometria na Warszawskiej Akademii Medycznej zapewnią Ci bogate wykształcenie w zakresie diagnozowania i leczenia chorób oka. Nasza kadra naukowa to doświadczeni specjaliści w dziedzinie optometrii, którzy przekażą Ci wiedzę w zakresie anatomii oka, fizjologii wzroku, chorób oczu, kontaktologii i okularnictwa.

Warszawska Akademia Medyczna kształci studentów na kierunkach medycznych od 19 lat, a studia na kierunku optometria to doskonały wybór dla osób zainteresowanych pracą w opiece zdrowotnej związanej z oczami. Po ukończeniu studiów będziesz mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy jako optometrysta, a także możliwości podjęcia dalszej specjalizacji.

Absolwent studiów na kierunku optometria posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pozwalającą na dobór właściwej korekcji okularowej, diagnozę narządu wzroku w zakresie patalogii oraz przygotowania do zabiegów.

Kompetencje absolwentów

Optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku, w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

Główne zadania zawodowe optometrysty obejmują:

  • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
  • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
  • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
  • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
  • wykonywanie innych zadań pokrewnych.

Perpektywy zawodowe

Ukończenie kierunku Optometria daje ogromny potencjał w kontekście perspektywy pracy zawodowej. Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów pomocnych w profesjonalnym diagnozowaniu wady wzroku, doborze odpowiednich soczewek kontaktowych, oprawek i szkieł korygujących zaburzenia widzenia, liczba ofert pracy dla Optometrystów, wykształconych na poziomie akademickim będzie stale wzrastać.

Aplikuj Teraz!

Przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Skip to content