Strona główna | Studia jednolite magisterskie fizjoterapia

Studia jednolite magisterskie fizjoterapia

Okres nauczania: 5 lat

Tryb nauczania: stacjonarny, niestacjonarny

fizjoterapia studia warszawa

Studia na kierunku fizjoterapia to idealna opcja dla osób zainteresowanych pracą z pacjentami i pomaganiem im w powrocie do zdrowia. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu fizjologii, anatomii, rehabilitacji oraz innych dziedzin związanych z medycyną.

Zapraszamy na kierunek fizjoterapia na Warszawskiej Akademii Medycznej! Nasza uczelnia od 19 lat kształci studentów na kierunkach medycznych i zapewnia im doskonałe warunki nauki oraz praktyczne doświadczenia.

W trakcie kształcenia na kierunku fizjoterapia studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Nasi wykwalifikowani nauczyciele posiadają bogate doświadczenie zawodowe, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość kształcenia. Współpracujemy z najlepszymi klinikami i szpitalami, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń.

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii.

Studia uprawniają do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Do podstawowych środków fizjoterapii należą:

 • ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia),
 • środki fizykalne (fizykoterapia) masaż,
 • mobilizacje (terapia manualna)
 • zaopatrzenie ortopedyczne.

Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów fizjoterapii jest praca z pacjentem w każdym przypadku klinicznym, w którym występuje wskazanie do rehabilitacji. Ponadto absolwent będzie również kompetentny do działalności w zakresie fizjoprofilaktyki. Fizjoprofilaktyka szczególną rolę odgrywa w zapobieganiu licznym chorobom cywilizacyjnym, m.in.: nowotworom, chorobom układu sercowo- naczyniowego i oddechowego, chorobom psychicznym, a także urazom, alergiom i innym.

Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Kompetencje absolwentów

Absolwenci studiów zdobędą specjalistyczną wiedzę dla zawodu fizjoterapeuty. Zakres wiedzy pozwoli na stosowanie czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych. W takcie toku studiów odbywają się zajęcia teoretyczne a także zajęcia kliniczne oraz praktyki które pozwalają na zdobycie i wypracowanie specyficznych umiejętności zawodowych dla wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii uzyskają uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w cięższych przypadkach – kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby;
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonej niepełnosprawności;
 • dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii;
 • zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku;
 • nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych;
 • współpracy w zespołach i ze specjalistycznymi zespołami rehabilitacyjnymi;
 • współrozwiązywania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją nadrzędnych celów rehabilitacji medycznej i kompleksowej;
 • inspirowania i wspierania działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki;
 • wypracowania u chorego nawyku
  systematycznej rehabilitacji;
 • dostosowania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
 • przeprowadzenia i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej;
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych tak, by mogły stosownie do swych potencjalnych możliwości brać czynny udział w życiu społecznym;
 • wykorzystywania postępu w zakresie techniki i nauki w sposób zgodny z bezpieczeństwem i poszanowaniem godności człowieka;podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Wykazywać znajomość zagadnień etycznych i medyczno – prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

 

Realizacja w toku studiów takich przedmiotów nauczania jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing – pozwolą na przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Absolwent będzie właściwie przygotowany od strony redakcyjnej i metodologicznej do realizacji – pod kierunkiem promotora prac naukowo-badawczych czego wyrazem będzie obowiązek złożenia i obrony pracy magisterskiej. W trakcie studiów, a w szczególności praktyk zawodowych absolwent zapozna się z możliwościami zapisania się (przystąpienia) do stowarzyszeń zawodowych i naukowych (m.in.: PTF, PTR, PTMM i innych), które są sfederowane ze swoimi odpowiednikami w Europie i na Świecie.

 

Dodatkowe przedmioty

Studia jednolite magisterskie 5-letnie na kierunku fizjoterapia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – 10% programu nauczania stanowią przedmioty do wyboru z autorskiej oferty Warszawskiej Akademii Medycznej

 

 1. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości
 2. Antropomotoryka i antropometria oraz fizjoterapia dzieci i młodzieży
 3. Metody specjalne w korekcji wad postawy oraz diagnozowanie postawy ciała
 4. Biomechanika wybranych dyscyplin sportowych
 5. Biochemia i energetyka wysiłku fizycznego
 6. Fizjoterapia w sporcie i masaż sportowy
 7. Kompleksowa terapia obrzękowa
 8. Dokumentacja pracy fizjoterapeuty oraz zarządzanie w ochronie zdrowia
 9. Terapia zajęciowa i artterapia oraz hipoterapia
 10. Fizjoterapia w geriatrii i rehabilitacja chorób neurologicznych

Aplikuj Teraz!

Przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Skip to content