Strona główna | Wydział Nauk Medyczno-Społecznych

Wydział Nauk Medyczno-Społecznych

O wydziale

Wydział Nauk Medyczno-Społecznych to jednostka organizacyjna Warszawskiej Akademii Medycznej, która zajmuje się prowadzeniem badań i kształceniem studentów w zakresie nauk medycznych i społecznych.

Studenci uczestniczą w różnorodnych zajęciach z zakresu psychologii i fizjoterapii oraz pokrewnych dziedzin naukowych, które są istotne w pracy w sektorze zdrowia i pomocy społecznej. Ponadto na Wydziale Nauk Medyczno-Społecznych prowadzone są badania naukowe.

Studenci WAM zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wymienionych niżej dziedzin medycznych:

Władze Wydziału

  • Dziekan: dr. n. med Łukasz Wysieński
  • Koordynator kształcenia prakktycznego mgr Piotr Chyliński

Koła naukowe

Przy wydziale działają dwa koła naukowe: Fizjoterapia oraz Psychologia, które skupiają się na szerzeniu wiedzy i pogłębianiu umiejętności studentów oraz głębszym przygotowaniu ich do wykonywania wybranych zawodów.

Skip to content