Marzena S

Ogłoszenie odwoławczej komisji stypendialnej

Ogłoszenie odwoławczej komisji stypendialnej

W dniu 31.01.2022 r. odbyło się posiedzenie odwoławczej komisji stypendialnej. Złożono 8 odwołań od decyzji, 2 dotyczące stypendium dla osób niepełnosprawnych i 6 stypendiów rektora Odwołania rozpatrzone pozytywnie:  4579;  4567;  6525;  5962....
Ogłoszenie komisji stypendialnej

Ogłoszenie komisji stypendialnej

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi. komisja ustaliła wysokość stypendiów na poziomie: – stypendium...
Skip to content