Wykład oraz praktyczne warsztaty w sobotę dnia 09.12.2023 r.

6 grudnia 2023

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w środowisku szpitalnym – sposoby zapobiegania zakażeniom szpitalnym poprzez właściwą higienę i dezynfekcję rąk personelu medycznego – wykład otwarty z warsztatami praktycznymi, który odbędzie się dnia 09 grudnia 2023 roku, godz. 12:00 – 14:00, ul. Rydygiera 8. Prelegentem będzie Pani dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak – Kosek

Agnieszka Woźniak-Kosek – dr hab. w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie biologia medyczna. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Specjalistka w zakresie mikrobiologii, epidemiologii oraz zdrowia publicznego, posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie nowoczesnego zarządzania placówkami służby zdrowia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz studia podyplomowe: Zarządzanie i Kierowanie Zakładem Leczniczym Resortu Obrony Narodowej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pracownik cywilny wojska z ponad 25- letnim stażem pracy. W tym czasie czynny udział w organizowaniu pracowni mikrobiologicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Modlinie, organizacja pracowni biologii molekularnej w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, pomoc w rozpoczęciu badań w laboratorium 3 klasy bezpieczeństwa w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie. Obecnie Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie. Od 2020 roku Krajowy Konsultant ds. Obronności w dziedzinie Epidemiologii oraz Koordynator Ośrodka Diagnostyki Medycznej WIM, Członek Komisji Bioetycznej przy WIM dwóch kadencji. Członek Zespołu ds. Preanalityki przy Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych. Uczestniczka kilkudziesięciu zjazdów międzynarodowych i krajowych. Recenzent i Promotor prac doktorskich oraz kierownik osób specjalizujących się z zakresu epidemiologii. Dorobek naukowy stanowi ponad 130 artykułów nauk. Autor kilkudziesięciu rozdziałów w książkach, monografii i cyfrowych materiałów uzupełniających dla studentów z zakresu dermatologii kosmetycznej.

Serdecznie zapraszamy studentów oraz pracowników Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych w Warszawie na wykład otwarty połączony z warsztatami praktycznymi z zakresu występujących zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środowisku szpitalnym oraz sposobów zapobiegania zakażeniom szpitalnym poprzez właściwą higienę i dezynfekcję rąk.

 

Skip to content