Umowa o warunkach studiowania

13 grudnia 2023

Wszystkich studentów, którzy nie podpisali jeszcze umowy o warunkach studiowania, zapraszamy do Dziekanatu w celu jej podpisania.

Niepodpisanie umowy będzie skutkowało niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej.

Skip to content