Marzena S

Umowa o warunkach studiowania

Umowa o warunkach studiowania

Wszystkich studentów, którzy nie podpisali jeszcze umowy o warunkach studiowania, zapraszamy do Dziekanatu w celu jej podpisania. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej.
Dyżur Koordynatora Fizjoterapii

Dyżur Koordynatora Fizjoterapii

Dyżur Koordynatora Kształcenia Praktycznego Fizjoterapii mgr Piotra Chylińskiego z dnia 09.12.20023 r. zostaje przeniesiony na dzień 10.12.20023 r. w godzinach 14.30 – 16.00
Skip to content