Ogłoszenie Komisji Stypendialnej

30 listopada 2021

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi. Komisja ustaliła wysokość stypendiów na poziomie:
– stypendium rektorskie 600 zł
– stypendium socjalne:
·       do 500 zł dochodu 900 zł
·       od 501 zł do 800 zł dochodu 700 zł
·       pozostałe 600 zł
·       dodatek mieszkaniowy 400 zł
– stypendium specjalne 600 zł
Stypendia rektorskie
Przyznane 3566 3781 3782 3813 3826 3851 3971 4065 4071 4102
4108 4120 4123 4125 4127 4129 4150 4158 4159 4175
4207 4209 4214 4220 4352 4356 4454 4463 4468 4470
4504 4524 4547 4548 4551 4552 4563 4567 4578 4579
4590 4591 4597 4605 4610 4633 4642 4644 4654 4655
4661 4690 4723 4741 4749 4758 4766 4778 4781 4784
4808 4820 4829 4888 4890 4900 4913 4933 4955 4970
4991 5003 5017 5097 5108 5119 5136 5138 5154 5157
5160 5181 5182 5233 5242 5249 5259 5263 5270 5273
5275 5278 5282 5285 5353 5426 5441 5469 5980
Odrzucone 3799 4069 4320 4499 4528 4556 4557 4623 4649 4752
4842 4870 4906 5069 5077 5141 5142 5143 5146 5161
5162 5219 5225 5300 5343 5429
Stypendia socjalne
Przyznane 3785 3833 4071 4108 4129 4351 4430 4521 4547 4685
4758 4781 4820 4829 4891 4902 4925 4948 5029 5093
5099 5157 5225 5251 5265 5272 5275 5287 5349 5420
5441 5469 5596 5597 5609 5667 5693 5747 5790 5800
5894 5911 5926
Odrzucone 4906 4947 5108 5248 5805 5825
Stypendia specjalne
Przyznane 3826 3971 4120 4197 4544 4567 4721 4765 4902 4979
5149 5219 5258 5348 5700 5767 5812 5817 5828 5858
5901
Przyznane zapomogi 4902 5265 5275
Odrzucona zapomoga 5225
W razie pytań proszę kontaktować się z kwesturą.

Odbiór decyzji Komisji Stypendialnej od dnia 13.12.2021 r. w bibliotece przy ul. Rydygiera 8

Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji.
Skip to content