Konferencja „PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU – sukcesy i wyzwania”

12 października 2023

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU – sukcesy i wyzwania”
Lublin, 9-10 listopada 2023 rok

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej (09.11.2023 r.) Collegium Maius – ul. Jaczewskiego 4, Lublin, rozpoczęcie godz. 14:00,
oraz zdalnej (10.11.2023 r.) na platformie ZOOM.

OPŁATY: Udział w konferencji jest BEZPŁATNY
Zgłoszenia należy nadsyłać do 29 października 2023 r. wykorzystując link: https://forms.gle/6vj7EyD5SMBdrUhRA

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci
Zapraszamy nauczycieli akademickich oraz studentów Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych w Warszawie do udziału czynnego w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU – sukcesy i wyzwania”, która odbędzie w dniach 9-10 listopada 2023 roku
w Lublinie.

Wydarzenie naukowe organizowane jest przez Akademickie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie oraz Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Wytyczne do przygotowania streszczeń naukowych, prezentacji w formie e-plakatu lub doniesień ustnych znajdziecie Państwo w zamieszczonych załącznikach.

Skip to content