Strona główna | Wizyta pracowników administracyjnych z Escola Superior de Enfermagem do Porto: ESEP (Portugalia)

Wizyta pracowników administracyjnych z Escola Superior de Enfermagem do Porto: ESEP (Portugalia)

Dnia 27 maja 2023 roku, w Warszawskiej Akademii Medycznej przy ul. Okopowej 59, odbyła się wizyta czterech pracowników administracyjnych, Pani: Alexandra Veloso, Carla Borges, Maria Alves oraz Orisia Pereita z Escola Superior de Enfermagem do Porto, ESEP (w Porto, Portugalia), której celem było nawiązanie współpracy między naszymi Uczelniami, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania, polityki środowiskowej oraz realizacji procesu dydaktycznego, rozwoju kadry dydaktycznej oraz naukowo-dydaktycznej, umożliwienie studentom odbywania praktyk wakacyjnych, zawodowych oraz uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w ramach programu Erasmus+(w trakcie ubiegania się o kartę ECHE) lub indywidualnych wizyt.

Pani Carla Borges od 2009 roku współpracuje z działem finansowym i zakupowym ESEP.
W ciągu ostatnich kilku lat, ze względu na otoczenie gospodarcze i cele strategiczne szkół, wydział wdrożył rygorystyczne procedury i techniki zarządzania, finansów i zakupów, aby zoptymalizować zasoby i zmniejszyć ilość odpadów.
W minionym roku 2022, nastąpił nieznaczny wzrost w zakresie kształtowania się dochodów, wynikający ze zwiększenia środków budżetu państwa, środków wspólnotowych oraz dochodów własnych.
Inwestycje we wzmocnienie rady pracowniczej i awanse nauczycieli, a także zatwierdzone ustawowo podwyżki wynagrodzeń dla karier w administracji publicznej, przyczyniły się do wzrostu funduszu płac. Zachowano równowagę pomiędzy wydatkami i dochodami, a co za tym idzie utrzymano wysoką motywację zawodową, co jest ważne, aby sprostać oczekiwaniom studentom i zapewnić jakość nauczania.

ESEP zatwierdził i sfinansował prowadzenie działań szkoleniowych zgodnych ze strategicznymi interesami instytucji, utrzymując jednocześnie przydział środków budżetowych na szkolenia swoich pracowników.
Budżet uczelni zawsze obejmuje przeznaczenie środków na publikację artykułów naukowych i wsparcie badań.

Naszym gościom serdecznie dziękujemy za udział w dyskusji nad planami rozwojowymi Uczelni, wymianą wspólnych doświadczeń, co przyczyni się do podjęcia właściwych decyzji ukierunkowanych na bardziej efektywniejszy proces kształcenia i doskonalenia zawodowego naszych pracowników.

Skip to content