VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fizjoterapii w Pieszczanach (Słowacja)

15 listopada 2023

6TH CONFERENCE ON PHYSIOTHERAPY IN PIESTANY (SVK)

09 – 10 OF NOVEMBER 2023

W dniach 9-10 listopada 2023 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fizjoterapii w Pieszczanach (Słowacja). Nauczyciele akademiccy wzięli czynny udział, prezentując prace naukowe w sesji poświęconej doniesieniom ustnym. Ponadto Dziekan Wydziału Nauk Medyczno – Społecznych, Pan dr n. med. Łukasz Wysieński oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pani dr n. biol. inż. Mariola Mendrycka byli członkami komitetu naukowego oraz przewodniczyli jednej z sesji podczas obrad plenarnych. W ramach organizowanej konferencji naukowe zostaną opublikowane doniesienia naukowe w książce abstraktów oraz planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej z pełnymi tekstami artykułów naukowych.

PHYSICAL ACTIVITY OF SENIORS IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF DISEASES

Nikolaos Bakalis1, Mariola Mendrycka2, Urszula Kosikowska3, Magdalena Żuchowska4, Agnieszka Woźniak – Kosek5

  1. Department of Nursing, Faculty of Health Rehabilitation Sciences, University of Patras, Patras, Greece
  2. Faculty of Health Sciences, Warsaw Medical Academy, Warsaw, Poland
  1. Department of Pharmaceutical Microbiology with Laboratory for Microbiological Diagnostics, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
  1. Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences and Health Sciences, Casimir Pulaski University of Radom, Radom, Poland
  1. Department of Laboratory Diagnostics, Military Institute of Medicine National Research Institute, Warsaw, Poland

Prezentowana praca stanowiła holistyczne podejście w zakresie aktywności fizycznej wśród seniorów w profilaktyce i leczeniu wielu chorób układu sercowo-naczyniowego (ChSN) oraz nowotworowych. Autorzy prezentowali różne instytucje naukowe w kraju oraz z zagranicą, posiadając doświadczenie zawodowe w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej, edukacji pacjentów w profilaktyce chorób przewlekłych, farmacji, mikrobiologii oraz diagnostyki medycznej. Omówili: aktywność fizyczną związaną z wypoczynkiem, czynniki wpływające na aktywność fizyczną, niedostateczną aktywność fizyczną seniorów jako wyzwanie dla zdrowia publicznego, aktywność fizyczną a nadciśnienie, aktywność fizyczną w przewlekłym zespole wieńcowym (PZW), Kompleksową Rehabilitację Kardiologiczną (KRK), aktywność fizyczną chorych po wszczepieniu kardiowertera – defibrylatora, aktywność fizyczną w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych.

MEDICAL ROBOTICS TRAINING IN 3D VIRTUAL SPACE

Łukasz Wysieński1, Mariola Mendrycka2, Piotr Kusznieruk1

  1. Faculty of Medical and Social Sciences, Warsaw Medical Academy, Warsaw, Poland
  2. Faculty of Health Sciences, Warsaw Medical Academy, Warsaw, Poland

W pracy ukazano najnowsze osiągnięcia w wykorzystaniu wirtualnych środowisk 3D w szkoleniach z robotyki medycznej, podkreślając korzyści, wyzwania i perspektywy na przyszłość związane z tą innowacyjną metodą. Szkolenia z zakresu robotyki medycznej w wirtualnej przestrzeni 3D zwiastują nową erę w edukacji chirurgicznej, stanowiąc realną, skuteczną i wydajną alternatywę dla tradycyjnych metod. W miarę ciągłego rozwoju technologii zapewnienie jej płynnego włączenia do programów nauczania będzie miało kluczowe znaczenie w przygotowaniu przyszłych lekarzy na zmieniające się środowisko chirurgii medycznej.

ZACHOWANIA ZDROWOTNE PACJENTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PODCZAS PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2

Mariola Mendrycka1, Julita Sirak2, Łukasz Wysieński3, Piotr Kusznieruk3

  1. Faculty of Health Sciences, Warsaw Medical Academy, Warsaw, Poland
  1. Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences and Health Sciences, Casimir Pulaski University of Radom, Radom, Poland
  1. Faculty of Medical and Social Sciences, Warsaw Medical Academy, Warsaw, Poland

Pandemia COVID-19 wywołana wirusem SARS CoV-2 wpłynęła na zmianę zachowań związanych ze zdrowiem wśród populacji całego świata. Zmiany te dotyczyły aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, higienicznych czy kontrolowania własnego stanu zdrowia. W pracy przedstawiono zachowania zdrowotne wśród pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w województwie mazowieckim w Polsce w okresie marzec – maj 2023 roku. Z uwagi na fakt, że zachowania zdrowotne kształtowały się na średnim poziomie, istnieje potrzeba ciągłej edukacji pacjentów POZ ukierunkowana na stosowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

Skip to content