II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Pielęgniarstwo XXI wieku – sukcesy i wyzwania”

15 listopada 2023

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA „PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU – SUKCESY I WYZWANIA”

LUBLIN, 9-10 LISTOPAD 2023 ROK

Miło nam poinformować, że w dniu 10 listopada 2023 roku nauczyciele akademiccy oraz studenci w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego „MEDICUS” Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych w Warszawie, wzięli czynny udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej poświęconej zagadnieniom pielęgniarstwa XXI wieku.

Streszczenia prezentowanych prac podczas sesji poświęconej doniesieniom ustnym zostaną opublikowane w książce abstraktów.

OBJAWY OCZNE PO PRZYJĘCIU SZCZEPIONKI COVID-19 – PRÓBA ANALIZY PRZEGLĄDU SYSTEMATYCZNEGO WG YU-KUEI LEE, YI-HSUN HUANG (2022)

Julia Gozdan1, Justyna Kondracka1, Antonina Bunii1, Zuzanna Cholewińska1, Patrycja Matuszewska1, Wiktor Grabowski1, Marina Dubovik1, Julian Głuch1, Agnieszka Pardus1, Klaudia Racka1

Opiekun naukowy pracy: dr n. hum. Elżbieta Trylińska – Tekieli

  1. Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, Warszawa

Na podstawie dostępnej literatury oraz dokonaniu przeglądu metaanalizy porównawczej uzyskanych wyników badań przedstawiono objawy oczne jako uboczne skutki po przyjęciu szczepionki przeciwko Covid -19. Częstość występowania objawów ocznych po otrzymaniu szczepionki jest znacznie niższa niż częstość występowania objawów ocznych u pacjentów z Covid-19 (Sopp, N.M.; Sharda, V. 2021). Po otrzymaniu szczepionki przeciwko Covid-19 mogą wystąpić objawy oczne, jednak nadal zachęca się ludzi do zaszczepienia się, ponieważ korzyści przewyższają ryzyko związane z przyjęciem szczepionki.

EDUKACJA PACJENTÓW W ZAKRESIE TECHNIK ZMNIEJSZAJĄCYCH DUSZNOŚĆ PACJENTÓW Z COVID-19

Elżbieta Trylińska – Tekielska1, Karolina Włostowska2, Bożena Styk3, Mariola Mendrycka3

  1. Wydział Nauk Medyczno – Społecznych, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, Warszawa
  2. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  3. Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, Warszawa

Dokonano przeglądu bibliografii w zakresie technik zmniejszających duszność pacjentów z COVID-19, stanowiących element edukacji prowadzonej przez personel pielęgniarski. Zastosowane odpowiednie techniki oddechowe oraz pozycje ułożeniowe mogą spowodować zmniejszenie uczucia duszności i wpłyną na poprawę jakości życia pacjentów z COVID-19.

POPRAWA JAKOŚCI ZDROWIA PSYCHICZNEGO, POZNANIA I KOORDYNACJI MOTORYCZNEJ U DZIECI Z ADHD POPRZEZ PRZYSTOSOWANE PŁYWANIE

Anna Mendrycka1, Elżbieta Trylińska – Tekielska2

  1. Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
  2. Wydział Nauk Medyczno – Społecznych, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, Warszawa

Przedstawiono na podstawie wybranej literatury przedmiotu wpływ aktywności fizycznej, w szczególności pływania adaptowanego na stan zdrowia psychicznego, poznania i koordynacji motorycznej dzieci z ADHD. Zaobserwowano potencjalne korzyści wynikające z włączenia aktywności fizycznej, w szczególności pływania adaptowanego, do strategii leczenia i wsparcia dzieci z ADHD. Dalsze badanie takich interwencji jest uzasadnione, aby zapewnić całościowe podejście do radzenia sobie z ich stanem i optymalizacji ich funkcjonowania.

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA DOTYCZĄCA  ADHD – ZESPOŁU NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI

Gabriela Zawiślak1, Elżbieta Trylińska- Tekielska2

  1. Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, Warszawa
  2. Wydział Nauk Medyczno – Społecznych, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych w Warszawie, Warszawa

Podjęto próbę zbadania i porównania wiedzy wśród nauczycieli i reszty społeczeństwa (losowo dobranej grupy nie będącej nauczycielami) na temat zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. W pracy użyto zmodyfikowanej dla potrzeb pracy  anonimowej ankiety J.J.S. Kooij & M.H. Francken, DIVA 2.0. Przeprowadzone badania wykazały, że wiedza na temat podstawowych informacji na temat ADHD jest niesatysfakcjonująca.

Wszystkim uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za włożony trud w przygotowaniu wszystkich prac oraz wystąpień ustnych oraz gratulujemy owocnych obrad podczas wydarzenia naukowego.

Skip to content