Strona główna | Studia psychologia

Studia psychologia

Studia jednolite magisterskie

Okres nauczania: 5 lat

Tryb nauczania: stacjonarny, niestacjonarny

Czesne:

1 x 2900 zł za semestr

5 rat x 620 za semestr

psychologia studia warszawa

Studia na kierunku psychologia to idealny wybór dla osób zainteresowanych badaniem ludzkiego zachowania, myślenia i emocji. Nasza kadra naukowa to doświadczeni eksperci w dziedzinie psychologii, którzy zapewnią Ci wiedzę z zakresu psychologii społecznej, psychologii klinicznej oraz psychologii rozwojowej.

Warszawska Akademia Medyczna kształci studentów na kierunkach medycznych od 19 lat, a studia na kierunku psychologia to nie tylko nauka, ale też doskonałe przygotowanie do przyszłej kariery. Po ukończeniu studiów będziesz posiadać solidną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci na znalezienie wymarzonej pracy w zawodzie psychologa.

Umiejętność rozumienia innych, sprawne komunikowanie się, łagodzenie konfliktów, znajomość metod mediacji — studia psychologiczne pogłębiają u słuchaczy uczelni wiedzę dotyczącą ludzkich zachowań i potrzeb. Absolwenci studiów psychologicznych są cenionymi pracownikami w wielu branżach, mogą też z powodzeniem wybrać drogę samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kompetencje absolwentów psychologii

Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne z zakresu psychologii to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania psychiki i zachowań człowieka. Wykłady oraz ćwiczenia nie tylko opierają się na badaniach i opisie praktyk największych twórców współczesnej psychologii, ale także uczą krytycznego i twórczego myślenia, nazywania zjawisk psychologicznych, planowania i niesienia pomocy osobom w kryzysie. Po skończeniu studiów psychologicznych można poszerzać swoją wiedzę i wybrać specjalizację, która daje satysfakcję z pracy, ale także zapewnia godne wynagrodzenie. 

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii w Warszawskiej Akademii Medycznej kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii. Absolwenci mają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Nowoczesny i atrakcyjny program edukacyjny WAM dopasowany jest do potrzeb współczesnego społeczeństwa i zgodny ze światową wiedzą na temat ludzkiej psychiki. Uwzględnia także potrzeby rynku pracy. 

Dla kogo są studia na kierunku psychologia

Studia psychologiczne pozwalają zrozumieć zachowania człowieka, ale także umożliwiają nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Uczą łatwiejszego rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów, posługiwania się technikami z zakresu psychologicznej diagnozy, prowadzenia badań naukowych. 

Przygotowując program magisterskich studiów psychologicznych, wzięliśmy pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy. Naukowcy i psychologowie praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym przekazują wiedzę aktualną i niezbędną do podjęcia pracy psychologa w wielu branżach. Studenci zdobywają także zawodowe informacje praktyczne, nawiązują wartościowe kontakty i uczą się funkcjonowania w różnorodnych środowiskach, firmach, organizacjach czy instytucjach. 

Studia na kierunku psychologia pozwalają nabyć umiejętności:

 • nawiązywania kontaktu i prowadzenia oddziaływań psychologicznych z osobami i grupami ludzkimi
 • posługiwania się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości, zachowań społecznych
 • prowadzenia poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii

Atuty kierunku psychologia

 • Program studiów odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy.
 • Kontakt dydaktyczny z naukowcami oraz psychologami-praktykami o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym.
 • Starannie zaplanowany system praktyk zawodowych stwarzający okazję do nabycia nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz 
  otwie
  rający perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Po studiach na kierunku psychologia znajdziesz pracę w:

 • ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, centrach pomocy rodzinie
 • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, instytucjach profilaktyki społecznej
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze
 • agencjach reklamowych, zespołach promujących kampanie wizerunkowe
 • działach PR, HR
 • firmach konsultingowych (działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą)
 • organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
 • prowadząc własną działalność związaną z udzielaniem wsparcia psychologicznego lub pomocą psychologiczną

Absolwent psychologii w Warszawskiej Akademii Medycznej może pracować w ośrodkach uzależnień, interwencji kryzysowej, w hospicjach, centrach pomocy rodzinie. Może nieść pomoc dzieciom i dorosłym w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Znajdzie zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, a także instytucjach profilaktyki społecznej i placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Na osoby po studiach psychologicznych czeka także branża biznesowa, między innymi placówki doradcze, agencje reklamowe i marketingowe zajmujące się kampaniami wizerunkowymi oraz działy PR i HR. Dyplomowany psycholog może otrzymać etat w firmach konsultingowych, organizacjach rządowych i pozarządowych lub założyć własną działalność i udzielać wsparcia psychologicznego. 

Aplikuj Teraz!

Przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Skip to content