Strona główna | Opłaty – pielęgniarstwo

Opłaty – pielęgniarstwo

W roku akademickim 2020/2021 płatność czesnego za semestr może być dokonywana jednorazowo (ze zniżką płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni) lub w 5 ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca.

Czesne

Licencjat 

I – VI semestr

 • opłata semestralna ze zniżką 2 000,00 zł za semestr, bez zniżki 2 250,00 zł
 • opłata miesięczna – 5 rat × 450,00 zł za semestr

Uzupełniające magisterskie

I – IV semestr

 • opłata semestralna ze zniżką 2 400,00 zł za semestr, bez zniżki  2 650,00 zł
 • opłata miesięczna – 5 rat × 530,00 zł za semestr

Opłaty dodatkowe

 • różnice programowe 250,00 zł od przedmiotu
 • różnice programowe z zajęć praktycznych 100,00 zł od przedmiotu
 • powtórne wpisowe 200,00 zł
 • konsultacje – zaliczenia 40,00 zł
 • konsultacje – egzaminu 80,00 zł
 • dodatkowe konsultacje 200,00 zł dot. Komisyjnego
 • przedłużenie złożenia pracy 200,00 zł za każdy miesiąc nie dłużej niż 6
 • powtarzanie seminarium 1 200,00 zł
 • uzyskanie tytułu zawodowego 550,00 zł
 • dodatkowe konsultacje do uzyskania tytułu zawodowego 600,00 zł
 • dodatkowe zajęcia 290,00 zł od przedmiotu (warunek)
 • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 80,00 zł
 • karta przebiegu studiów + zaświadczenia niestandardowe 50,00 zł
 • legitymacja studencka 17,00 zł
 • duplikat legitymacji 30,00 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia 100,00 zł

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:

68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

Skip to content