Choroba Alzheimera to rodzaj otępienia spowodowanego uszkodzeniem mózgu.

27 września 2023

Choroba Alzheimera w Polsce

Szacuje się, że dziś tylko na chorobę Alzheimera na świecie choruje od 15 do 21 milionów ludzi, a w Polsce ta liczba przekroczyła już 350 tysięcy. Jeśli doliczymy do tego inne formy otępienia to w Polsce mamy ponad pół miliona chorych. Do dziś choroba ta jest nieuleczalna.

Kogo dotyka Choroba Alzheimera

W grupie po 65 roku życia częstość zachorowania określa się na 10 proc., około 60 roku życia jest to 2 proc., a bliżej 80 roku życia – aż 50 proc.
Choroba najczęściej występuje u osób powyżej 65 roku życia, ale nie tylko. Coraz częściej dotyka ludzi młodych. Rozpoznanie medyczne jest początkiem długiej i trudnej choroby, która trwa na ogół od 2 do 20 lat.
Choroba dotyka nie tylko samych chorych, ale również ich bliskich. Stała opieka nad chorym na Alzheimera wymaga ogromnego wysiłku psychicznego i fizycznego.

Objawy choroby Alzheimera

Choroba objawia się narastającym otępieniem umysłowym. Chory zaczyna zapominać podstawowe rzeczy związane z pracą zawodową czy czynnościami dnia codziennego, zapomina słowa, imiona, gubi się w znanych mu miejscach. Z czasem chory przestaje rozpoznawać bliskich, nie potrafi określić, w jakim jest miejscu, nie może wykonać żadnej czynności samodzielnie, nie panuje nad czynnościami fizjologicznymi.
Główne objawy choroby
1. Zaburzenia pamięci utrudniające codzienne funkcjonowanie
2. Trudności w wykonywaniu codziennych prac domowych
3. Zaburzenia językowe
4. Dezorientacja co do czasu i miejsca
5. Kłopoty w ocenie
6. Zaburzenia myślenia abstrakcyjnego
7. Gubienie rzeczy
8. Zmienny nastrój
9. Zmiany osobowościowe
10. Utrata inicjatywy

Pierwsze stadium choroby

W pierwszym stadium (otępienie o niewielkim nasileniu) można się spodziewać następujących objawów:
• pozostawianie rzeczy w niewłaściwych miejscach,
• poszukiwanie w domu podstawowych przedmiotów,
• powtarzanie pytań i uwag,
• krótkotrwałe zapamiętywanie informacji i wyuczonych czynności,
• problemy z opowiedzeniem do końca rozpoczętej wypowiedzi,
• trudności z odnalezieniem się w nowym miejscu,
• powtarzanie czynności, np. sprzątanie, spożywanie posiłków, zażywanie leków,
• spadek aktywności i zainteresowań, depresja, zaburzenia snu.

Drugie stadium choroby

W drugim stadium (otępienie umiarkowane) można się spodziewać następujących objawów:
• zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej,
• trudności z przypominaniem sobie słów,
• nadpobudliwość psychoruchowa,
• zapominanie o głównym wątku w trakcie rozmowy,
• problemy z orientacją w dobrze znanym otoczeniu,
• trudności z ubieraniem się, posługiwaniem sztućcami, rozpoznawaniem osób,
• drażliwość, impulsywność, upór, agresja słowna i fizyczna,
• zaburzenia rytmu dobowego (traktowanie dnia jako nocy i odwrotnie),
• omamy wzrokowe i słuchowe,
• zespół błędnego rozpoznawania (np. rozmawianie z telewizorem).

Trzecie stadium choroby

W trzecim stadium (otępienie głębokie) chory nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania:
• nie rozpoznaje bliskich,
• nie orientuje się w czasie,
• nie wytwarza i nie rozumie mowy,
• nie wykonuje podstawowych czynności życiowych.

Walka z chorobą

W walce z chorobą najskuteczniejszym wsparciem dla osób chorych i ich rodzin jest wiedza, współczucie, cierpliwość, dobroć i miłość. Wbrew powszechnym opiniom, zaburzenia te nie dotyczą tylko osób starszych i nie są normalnym objawem starzenia się. Ciężar opieki medycznej, finansowej i socjalnej nad osobami, które tracą sprawność do samodzielnego życia, przejmują bliscy.

Leczenie choroby Alzheimera

Mimo bardzo intensywnie prowadzonych prac badawczych nie ma skutecznego leczenia, które zapobiegałoby rozwojowi i powstrzymywało proces chorobowy. Można tylko opóźniać i łagodzić objawy takie jak stany lękowe, depresja, psychozy, nadmierne pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu.
Skip to content