OGŁOSZENIE REKTORA MUM

17 stycznia 2021

W związku z koronawirusem studenci MUM z objawami grypy nie powinni uczęszczać na wykłady, ćwiczenia, seminaria i praktyki zawodowe oraz kliniczne. Celem usprawiedliwienia nieobecności na ww. zajęciach należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza.

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu z osobą chorą konieczny jest niezwłoczny kontakt z najbliższą stacją SANEPID lub placówką służby zdrowia.

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono informację jak postępować w wypadku podejrzenia o kontakt z osobami chorymi

Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Prof. Jerzy Kotowicz

Reaktor MUM

Skip to content