Prezentacja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji dla studentów oraz pracowników Warszawskiej Akademii Medycznej oraz materiały informacyjne

23 października 2023

Dnia 20.10.2023 o godz. 14:30 w sposób zdalny odbędzie się prezentacja konkursu przez Panią Agnieszkę Karasińską, koordynatora konkursu w Polsce, przedstawiciela fundacji Medicover.

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników oraz studentów kierunku pielęgniarstwo do udziału w powyższym spotkaniu.

Uprzejmie proszę wszystkich nauczycieli akademickich o umożliwienie studentom uczestnictwa w prezentacji konkursu. Przewidywany czas spotkania 20 – 30 minut.

dr n. biol. inż. Mariola Mendrycka

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdlZTdhODAtMjVlOC00ZWM1LWEyZjAtYWQ3NzIxMjU4MjUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292e34197-687b-40c8-8f7a-7f28872df97e%22%2c%22Oid%22%3a%22e83611f4-2548-43e2-a98d-377f7c6ad9c3%22%7d

 

NAGRODA PIELĘGNIARSKA KRÓLOWEJ SZWECJI – MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Karasińskiej (koordynator konkursu w Polsce, przedstawiciel Fundacji Medicover) za przeprowadzenie szkolenia dla studentów pielęgniarstwa oraz pracowników Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych w Warszawie w dniu 20.09.2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi z powyższego spotkania.

NAGRODA PIELĘGNIARSKA KRÓLOWEJ SZWECJI – MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Karasińskiej (koordynator konkursu w Polsce, przedstawiciel Fundacji Medicover) za przeprowadzenie szkolenia dla studentów pielęgniarstwa oraz pracowników Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych w Warszawie w dniu 20.09.2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi z powyższego spotkania.

Skip to content