Ogłoszenie Komisji Stypendialnej z dnia 5.04.2022 r.

5 kwietnia 2022

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi. komisja ustaliła wysokość stypendiów na poziomie:
– stypendium rektorskie 600 zł
– stypendium socjalne:
·       do 500 zł dochodu 900 zł
·       od 501 zł do 800 zł dochodu 700 zł
·       pozostałe 600 zł
·       dodatek mieszkaniowy 400 zł
– stypendium specjalne 600 zł
Stypendia rektorskie
Przyznane 4049 5167
Odrzucone 5171 5553
Stypendia socjalne
Przyznane 5096 5594 5982
Stypendia specjalne
Przyznane 5920
Przyznane zapomogi 4511 4568 4685 4822
Odbiór decyzji Komisji Stypendialnej od dnia 12.04.2022 r. w bibliotece przy ul. Rydygiera 8
Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji.
Skip to content