Ogłoszenie komisji stypendialnej

30 marca 2023

W dniu 30 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Złożono 5 wniosków, z czego jeden wniosek o zapomogę i cztery wnioski o stypendium rektora.

Przyznano:
stypendium rektora –  5525;  5352;  5020

Nie przyznano:
zapomogi  –  5726,
stypendium rektora  –  5553

Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji.

Skip to content