KURS MASAŻ TENSEGRACYJNY 9-10 WRZEŚNIA

18 sierpnia 2023

Kurs MASAŻ TENSEGRACYJNY jest nowym spojrzeniem doświadczonych specjalistów na techniki masażu.

TERMIN:

9-10 września 2023

w godzinach 9:00 – 18:00

MIEJSCE: Warszawska Akademia Medyczna; ul. Rydygiera 8, Warszawa

Czym jest masaż tensegracyjny?

Jest to zabieg terapeutyczny oparty na zasadach prawa tensegracji, czyli na zależnościach powiązań strukturalnych występujących między mięśniami i powięziami, polegający na ocenie palpacyjnej stanu wrażliwości uciskowej tkanek, lokalizacji miejsc, w których wystąpiło wzmożone napięcie i naprężenie spoczynkowe i zastosowaniu właściwie dobranych technik masażu w celu uzyskania normalizacji ich prawidłowego napięcia i naprężenia.

Chararakterystyka:

Zasada tensegracji mówi o tym, że wzrost napięcia jednego elementu struktury powoduje analogiczny wzrost napięcia pozostałych jej elementów pozostających we wzajemnym kontakcie strukturalnym. Zjawisko to występuje na wielu poziomach organizacji budowy człowieka, w tym również na poziomie układu mięśniowo-powięziowo aparatu ruchu.

W praktyce fizjoterapeutycznej przejawia się to tym, że wzrost napięcia spoczynkowego jednego mięśnia powoduje z czasem proporcjonalny wzrost napięcia innych mięśni pozostających z nim w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie strukturalnym. Zjawisko tensegracji w terapii wykorzystywane jest w celu dokonania oceny zaburzeń występujących w obrębie tkanek miękkich układu ruchu. Na jej podstawie fizjoterapeuta ustala, które struktury tkankowe i w jakiej kolejności należy masować  w celu przywrócenia prawidłowego napięcia spoczynkowego mięśni i naprężenia powięzi w poszczególnych układach.

Dla kogo?

Na kurs zapraszamy studentów fizjoterapii oraz absolwentów kierunku fizjoterapia.

Prowadzącymi kurs są twórcy pojęcia masażu tensegracyjnego – dwaj wybitni pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Fizjoterapii AWF we Wrocławiu:

prof. dr hab. Krzysztof Kassolik oraz prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski.

Informacje organizacyjne:

Czas trwania zajęć kursu:

Zajęcia teoretyczne w formie wykładu 4 godzin lekcyjnych (po 45 minut). Zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń 16 godzin lekcyjnych (po 45 minut). Liczebność grupy: maksymalnie 20 osób (10 osób na jednego prowadzącego).

Łączna ilość godzin wynosi 20 lekcyjnych (45 minut) — realizowane wciągu dwóch dni. Termin kursu do uzgodnienia.

Program kursu

Moduł I – dzień pierwszy:

Wykład

9.00 — 10.30 – Wprowadzenie do masażu tensegracyjnego. Zależności strukturalne na poziomie mięśniowo-powięziowo-więzadłowym zgodnie z zasadą tensegracji w układzie mięśnia najszerszego grzbietu i mięśnia piersiowego większego.

Ćwiczenia praktyczne

10.30 — 10.45 – Przerwa

10.45 — 13.00 – Nauczanie lokalizacji struktur anatomicznych dla potrzeb masażu tensegracyjnego układu mięśnia najszerszego grzbietu. Nauczanie sprężystego odkształcania skóry i narządów układu ruchu wchodzących w skład układu mięśnia najszerszego grzbietu:

13.00 — 14.00 — Przerwa na obiad

14.00 — 16.15 —Nauczanie lokalizacji struktur anatomicznych dla potrzeb masażu tensegracyjnego układu mięśnia piersiowego większego.

16.15 —16.30 — Przerwa

16.30 — 18.00 – Nauczanie sprężystego odkształcania skóry i narządów układu ruchu wchodzących w skład układu mięśnia piersiowego większego.

Moduł II – dzień drugi:

Wykład

9.00 –10.30  – Zależności strukturalne na poziomie mięśniowo-powięziowo-więzadłowym zgodnie z zasadą tensegracji w układzie mięśnia zębatego przedniego i więzadła krzyżowo-guzowego.

Ćwiczenia praktyczne

10.30 — 10.45 – Przerwa

10.45 — 13.00 – Nauczanie lokalizacji struktur anatomicznych dla potrzeb masażu tensegracyjnego układu mięśnia zębatego przedniego. Nauczanie sprężystego odkształcania skóry i narządów układu ruchu wchodzących w skład układu mięśnia zębatego przedniego.

13.00 — 14.00 — Przerwa na obiad

14.00 — 16.15 —Nauczanie lokalizacji struktur anatomicznych dla potrzeb masażu tensegracyjnego układu więzadła krzyżowo-guzowego.

16.15 — 16.30 — Przerwa

16.30 — 18.00 – Nauczanie sprężystego odkształcania skóry i narządów układu ruchu wchodzących w skład układu więzadła krzyżowo-guzowego.

Koszt kursu 1100 zł

W cenie:

specjalistyczna wiedza

czas na praktykę i konsultacje

skrypt do kursu

poczęstunek i kawa

Uczestnictwo zostanie potwierdzone CERTYFIKATEM wydanym przez Warszawską Akademię Medyczną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF).

 

apisy na kurs:

W celu zapisu należy wysłać Email do dnia 25 sierpnia 2023

na adres szkolenia@wam.edu.pl

z informacją o zgłoszeniu oraz imieniem i nazwiskiem

UWAGA  – dołączając do wiadomości potwierdzenie dokonanego przelewu.

Dokonanie wpłaty stanowi gwarancję zapisu na kurs.

Wpłaty należy kierować na numer konta:

Millennium Bank SA       93116022020000000551849978

Tytuł przelewu: Masaż tensegracyjny Imię Nazwisko

Odpowiedzi na pytania organizacyjne: szkolenia@wam.edu.pl

Zapraszamy!

Skip to content