Strona główna | Akademickie Wydawnictwo MED

Akademickie Wydawnictwo MED

W Akademickim Wydawnictwie MED, od 2021 roku
wydawane są kwartalnik czasopismo naukowe „Studia Medyczno-Społeczne” (ISSN 2720-4359)
oraz
czasopismo „ Problemy Fizjoterapii” ( ISSN 2081-2469).
Oba te czasopisma znalazły się w aktualnym Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 roku)

z liczbą 40 punktów za publikację.

Zapraszamy pracowników naukowych i dydaktycznych jak również studentów do przesyłania artykułów do Wydawnictwa MED
w celu publikowania dorobku naukowego. 

Pytania oraz zgłoszenia autorów należy kierować pod adresem: wydawnictwomed@wam.edu.pl 

Skip to content