Strona główna | Ubezpieczenie NNW + OC 2022/2023

Ubezpieczenie NNW + OC 2022/2023

Ubezpieczenie NNW + OC 2022/2023

26 września 2022

UBEZPIECZENIE NNW + OC

na rok akademicki 2022/2023

praktyki, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne

Ubezpieczenia są obowiązkowe podczas praktyk zawodowych, zajęć praktycznych  i ćwiczeń klinicznych !!!

Odbywanie praktyk studenckich i ćwiczeń klinicznych na kierunkach Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo może przynieść nieoczekiwane zdarzenia dlatego też w większości umów o praktyki zawodowe znajduje się wymóg posiadania przez praktykanta aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenie NNW – zabezpieczająca ubezpieczonego przed konsekwencjami wypadków, które miały miejsce nie z jego woli. Obejmuje między innymi zwrot kosztów leczenia związanych z trwałymi następstwami wypadku lub świadczenie pieniężne w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC – (odpowiedzialności cywilnej) chroni Was przed roszczeniami osób poszkodowanych z tytułu wykonywania czynności medycznych. W sytuacji wyrządzenia przez praktykanta szkody przy wykonywaniu swoich obowiązków, szkoda ta likwidowana jest bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

Wysokość składek: 

opłata jednorazowa za ubezpieczenie  NNW + OC na rok akademicki 2022/2023 wynosi  64,- zł

Suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie NNW(suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł)

Ubezpieczenie OC( suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł )

 Gdzie zapłacić ?

Wpłat należy dokonać do 15 października br. na  indywidualny rachunek bankowy dopiskiem  Ubezpieczenie NNW + OC 

Dla studentów zgłaszających się do ubezpieczenia po tym terminie, dniem rozpoczęcia ubezpieczenia będzie wysłania kolejnej listy do ubezpieczenia.
Listy te będą przekazywane do InterRisk 2 razy w miesiącu – w połowie i pod koniec miesiąca.

Aktualności

Studencki Nobel

STUDENCKI NOBEL Rozpoczęły się właśnie zapisy do XIV edycji konkursu Studencki Nobel! Rozpoczęły się przygotowania do XIV edycji...

Informacja dziekanatu

Drodzy Studenci, 18.03 dziekanat będzie nieczynny.  Za utrudnienia przepraszamy.

Wybrane posty

Wirtualny dziekanat

https://wu.wam.edu.pl/wu/start Pierwsze zalogowanie: należy wcisnąć przycisk  przypomnij/aktywuj hasło, do uzyskania hasła należy użyć...

Nadchodzące wydarzenia

[decm_event_display show_feature_image=”off” show_venue=”off” show_name=”off” show_price=”off” show_category=”off” show_weburl=”off” show_excerpt=”off” show_detail=”off” event_count=”3″ excerpt_length=”140″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” title_font=”Poppins|||on|||||” title_text_color=”rgba(0,0,0,0.7)” title_font_size=”16px” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”et_body_layout”][/decm_event_display]
Skip to content